Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nam Thắng

Tiền Hải - Thái Bình
tbh-tienhai-thcsnamthang@edu.viettel.vn